Cursus Basiscursus Snoeien van hoogstamfruit

vrijwilligers hoogstambrigades

In deze cursus worden nieuwe vrijwilligers van hoogstambrigades of landschapsbeheerwerkgroepen de basis bijgebracht van het snoeien van fruitbomen. Wat is vormsnoei, reguliere snoei en hoe snoei je fruitbomen met achterstallig onderhoud?

De basiscursus bestaat uit een theorie-avond (digitaal) en een praktijkochtend waar deelnemers onder begeleiding gaan snoeien in een hoogstamboomgaard.

Cursusleider: Ruud Borkes
Locatie praktijk: Epe
Doelgroep: vrijwilligers actief in een groep die hoogstambomen snoeit.
Voorwaarden: deelnemer is onlangs ingestroomd in de hoogstambrigade of is vrijwilliger bij een landschapsbeheergroep die onderhoud doet aan hoogstamfruit.
De cursist gebruikt het digitale Handboek Hoogstamfruit, dat SLG beschikbaar stelt.
Eigen bijdrage: geen

Doe ook mee!

Meld je aan voor
Basiscursus Snoeien van hoogstamfruit

Aanmelden